• Log ud

 • Cirkulære 33 2018

  Cirkulære 33 (21. november 2018)

  Diskussion af maksimumgrænse vedrørende PA (pyrrolizidin alkaloider) i Matcha te

  Vi vedlægger til orientering THIE cirkulære nr. 08 af 20. november 2018 til TEA Subgroup.

  Det overvejes at sætte maksimalgræseværdier for PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) også fra Matcha te.

  I denne forbindelse ønsker THIE at indsamle data og beder te-branchen om at indrapportere data, både for PAH (miniral oil saturated hydrocarbons) og MOSH/MOAH (miniral oil aromatic hydrocarbons) i Matcha te produkter. Der er bilag et excel-template til indrapportering.

  Man beder om at indrapporteringen sker senest fredag den 7. december 2018.

  Efterlysning af data – THIE TEA (Camellia sinensis) databaser

  Vi vedlægger cirkulære nr. 09. af 20. november 2018 til TEA Subgroup.

  Man takker heri alle der har indrapporteret data til databaserne som THIE har oprettet vedrørende forskellige stoffer. Man henviser til, at man ved henvendelse til THIE sekretariat kan få adgang til databaserne.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter