• Log ud

 • Cirkulære 31 2018

  Cirkulære 31 (2. november 2018)

   1.       THIE prioriteter i 2019

  Vi vedlægger THIE cirkulære nr. 20 af 1. november 2018.

  Cirkulæret er bilagt et dokument ”THIE Priorities 2018”.

  Organisationen beder nu om input til hvilke problemområder THIE skal beskæftige sig med i 2019.

  Vi hører gerne medlemmernes input hertil, således at vi kan videresende ønskerne til THIE senest den 20. november 2018.

   2.       Dataindsamling til EFSA database (chlorate, perchlorate, TA og PA i finished products) 

  THIE  beder i samme cirkulære medlemsorganisationerne om at formidle indrapportering af  data på dette område, idet de indtil hidtidige rapporteringer kun dækker 3 medlemsstater.

  Mulig indrapportering skal foregå senest 30. november 2018.

  Cirkulæret er bilag et statement, hvori man kan begrunde, hvorfor man ikke indrapporterer data.

  Vi modtager gerne en reaktion på denne blanket.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter