• Log ud

 • Cirkulære 30 2018

  Cirkulære 30 (26. oktober 2018)

  Ændringer af lovgivning af pesticider

  Vedlagt fremsendes THIE cirkulære nr. 19 af 23. oktober 2018.

  Tillige vedlægges bilagsmateriale, der er meget omfattende.

  I cirkulæret opsummeres:

  1. Aktuelle emner i forhold til EU pesticidlovgivning.

  2. Omtale af det seneste måde i Den Stående Komité 18. og 19. september 2018 med udkast til tilføjelse til aktuel lovgivning.

  3. EU’s håndtering med hensyn til indrømmelse af overgangsregler.

  —o0o—

  Ad 1)                  Vedrørende de beskrevne current issues konkluderes det, at de omtalte ændringer umiddelbart ikke vil skabe problemer for branchen for såvel te som herbal infusions.

  Ad 2)                  Samme konklusion gør sig gældende vedrørende de planlagte ændringer, der beskrives i dette afsnit.

  Ad 3)                  De omtalte problemstillinger omkring overgangsperiode for nye regler, der sænker maksimalgrænseværdierne af pesticider. Her er grundreglen i henhold til artikel 49 i grundforordning nr. 396/205, at overgangsregler kun kan indrømmes, hvis de ikke strider mod et højt niveau for forbrugerbeskyttelse. Se nærmere beskrivelse under afsnit 3.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter