• Log ud

 • Cirkulære 28 2018

  Cirkulære 28 (27. september 2018)

  Maksimalgrænseværdier for kobber (grænseværdier for pesticidrester i fødevarer m.v.)

  THIE har vurderet EFSA’s opinion omkring kobber. Den overvejede sænkning af grænseværdien (MRL) for kobber i herbal infusions fra 100 mg/kg til 5* mg/kg og i te fra 40 mg/kg til 30 mg/kg er ikke acceptabel. Vi vedhæfter THIE mailskrivelse af 14. september 2018 herom bilagt organisationens skrivelse af 13. september 2018 til Kommissionen. Endvidere er bilagt en artikel om emnet fra Food Chemistry.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter