• Log ud

 • Cirkulære 25 2018

  Cirkulære nr.  25 (4. september 2018)

  Mineralolier (MOSH/MOAH)

  I fortsættelse af vort Cirkulære 24 fremsender vi vedhæftet THIE’s rykkerskrivelse af den 3. ds., hvori man kraftigt opfordrer medlemmerne til feedback angående det udarbejdede udkast fra THIE’s side omkring dette emne.

  Bemærkninger skal være THIE i hænde senest den 8. september 2018.09.04

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter