• Log ud

 • Cirkulære 24 2018

  Cirkulære 24 (20. august 2018)

  Mineralolie – MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) og MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons)

  Ved THIE’s generalforsamling i Malaga (januar 2018) blev det besluttet at udarbejde et statement om ovenstående emne.

  Den franske medlemsorganisation arbejdede videre med spørgsmålet og i vedhæftede THIE Cirkulære nr. 16 af 13. august 2018 med bilag vedlægges udkast til statement om emnet. THIE beder om støtte og input til brug for endelig udarbejdelse af dette statement.

  Med hensyn til regelgrundlaget berøres:

  1)   Materialer i kontakt med fødevarer,

  2)   Fødevarelovgivningen og

  3)   Pesticidreglerne.

  På nuværende tidspunkt er der ikke sat grænseværdier for overførsel (migration) af mineralolier generelt i produkter på europæisk plan.

  I Tyskland er der en grænse for MOAH på 0,5 mg/kg.

  Det vedhæftede statement omtaler forskellige pakkemetoder for sampling og analyser.

  Såfremt materialet giver anledning til bemærkninger hører vi gerne herom og minder om THIE’s svarfrist den 8. september 2018.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter