• Log ud

 • Cirkulære 23 2018

  Cirkulære 23 (7. august 2018)

  Kombinerede Tea and Herbal Infusions Subgroups Møder

  Vi vedhæfter THIE Tea and Herbal Infusions Subgroups Cirkulære nr. 6 af den 19. juli 2018 med bilag, herunder vedlægges referat af det kombinerede møde, der afholdtes den 21. juni 2018 i Bratislava. Ligeledes vedhæftes en række præsentationer fra mødet.

  Dataindsamling til EFSA’s database

  I førnævnte cirkulære rykker man for indrapportering af data til EFSA’s database, jævnfør vor omtale i vort tidligere cirkulære nr. 21 af 13. juli 2018.08.07

  Nye subgroup møder i 2018

  Det oplyses, at de næste møder er fastsat til den 27. og 28. juni 2019 i England.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter