• Log ud

 • Cirkulære 22 2018

  Cirkulære 22 (7. august 2018)

  THIE Tea Subgroup Møde afholdt i Bratislava den 21. juni 2018

  Vedhæftet følger THIE Cirkulære nr. 7 af 18. juli 2018 bilagt referat af THIE Teas Subgroup mødet tilligemed bilag med diverse præsentationer.

  Emnet pyrrolizidinalkaloider (PA) har været genstand for overvejelser i den danske tebranche i den senere tid. Se om emnet under punkt 4 i referat fra subgroup mødet. Se også herunder et særskilt bilag angående punktet.

  Code of Practice vedrørende pyrrolizidinalkaloider (PA)

  Som opfølgning på det ovenfor nævnte vedhæftes THIE Cirkulære nr. 15 af 19. juli 2018, hvori vedlægges ”Code of Practice to Prevent and Reduce Pyrrolizidine Alkaloid Contamination in Raw Materials for Tea and Herbal Infusions”.

  Heri gives en grundig redegørelse omkring problemstillingen, anbefalede tiltag, anbefalet praksis m.v. Samtidig opfordrer THIE til, at man kommunikerer denne Code of Practice blandt sine leverandører og handelspartnere, fordi denne vejledning er værdifuld for alle i produktionskæden (”from field to cup”)

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter