• Log ud

 • Cirkulære 9 2018

  Cirkulære 9 (22. marts 2018)

  Trimesium i te

  Som opfølgning på vort cirkulære 8 har jeg haft kontakt til Fødevarestyrelsen (Dorthe Licht Cederberg og Gudrun Hilbert). Gudrun Hilbert, der er ansvarlig på området, deltog ikke i det seneste møde i Den Stående Komité, hvor emnet ifølge Monika Beutgen, THIE, har været drøftet.

  På baggrund af en telefonsamtale den 20. ds. har jeg fremsendt THIE’s statement omkring problemstillingen til Gudrun Hilbert, Fødevarestyrelsen, jf. vedhæftede mail af d.d., således at hun kender den europæiske tebranches standpunkt på dette område.

  Leverandørhenvendelse fra Lotus Tea

  Vi vedhæfter til info mail skrivelse af den 14. marts 2018 vedrørende mulighed for køb af forskellige typer ”herbs, leaves, herbal infusions and teas with best selected quality”.

  Med venlig hilsen

  Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  Link til tilhørende dokumenter