• Log ud

 • Cirkulære 5 2018

  Cirkulære 5 (5. februar 2018)

  THIE AGM 2. februar 2018 

  Vi vedhæfter følgende dokumenter angående ovenstående:

  1. THIE skrivelse af 22. januar 2018 angående nominering af italieneren Stefano del Frate som vicepræsident i THIE.
  2. THIE Cirkulæreskrivelse 4/2018 angående opdateret agenda for generalforsamlingen.

  Pesticidlovgivningen, kviksølv og frivillig oprindelsesmærkning

  Vi vedhæfter til orientering THIE Cirkulære nr. 3 angående ovenstående emner.

  Ad pesticidlovgivningen:

  Der orienteres om 6 forskellige pesticider, og tilføjede maksimalgrænseværdier.

  Ad kviksølv:

  Man omtaler THIE’s indsats for at forhindre en sænkning af MRL fra 0,02 mg/kg til 0,01 mg/kg, hvilken indsats gav resultat.

  Ad frivillig oprindelsesmærkning:

  Man omtaler Kommissionens nye udkast til gennemførselsforordning vedrørende frivillig oprindelsesmærkning, Artikel 26 (3) i Forordning 1169/2011. THIE identificerer sine bekymringer i relation til forordningen. Man henviser bl.a. til recital 8 i det nye udkast.

  THIE anfører følgende i cirkulæret under punkt 3:

  ”Recital 8 of the new draft is of great relevance as it provides an improved wording to exempt certain customary and generic names from the application of Art. 26(3) FIR:

  “Customary and generic names including geographic terms that literally indicate origin, but whose common understanding is not an indication of origin or place of provenance of the food, should not be covered by this Regulation.”

  Although according to this consideration denominations, such as “English breakfast tea” or “Turkish apple tea”, would not trigger a mandatory indication of country of origin THIE continues to request that such plant names should explicitly be exempted from the scope of the implementing regulation.”

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  Link til tilhørende dokumenter