• Log ud

 • Cirkulære 17 2018

  Cirkulære 17 (8. juni 2018)

  Glyfosat – trussel for tebranchen

  Vi vedhæfter THIE Cirkulære nr. 11/2018, hvori refereres til, at EFSA har offentliggjort sin opinion vedrørende revision af eksisterende maksimalgrænseværdier for glyfosat. For te og herbal infusions er værdierne p.t. 2 mg/kg. EFSA foreslår at sænke denne grænse til 0,2 mg/kg. THIE’s foreløbige vurdering er, at en sådan sænkning vil medføre, at ca. halvdelen af al forekommende te og et væsentligt antal herbal infusions ikke kan overholde denne grænse.

  Det nævnes, at EFSA oplyser, at der ikke foreligger fuldt validerede analysemetoder vedrørende monitorering af glyfosat i bl.a. te.

  Drastisk nedsættelse af grænseværdier for kobber planlagt

  Også her ligger der nyt materiale fra EFSA. Kobber anvendes især i økologiske brug. For te og herbal infusions er der p.t. en specifik grænse på 40 mg/kg og 100 mg/kg for substansen, og man foreslår der reduktion til henholdsvis 30 mg/kg og 5* mg/kg

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter