• Log ud

 • Cirkulære 16 2018

  Cirkulære 16 (29. maj 2018)

  Ochratoxin A – forslag til maksimalgrænseværdier

  Vi vedhæfter THIE Cirkulære nr. 10/2018, hvori der orienteres om, at en arbejdsgruppe i EU overvejer at inddrage nye varegrupper under maksimalgrænseværdier i forhold til den gældende forordning 1881/2006. Man har bl.a. fokus på ”dry herbs, tea and herbal infusions”, og der arbejdes i første udkast med en maksimalgrænseværdi på 10 µg/kg for denne kategori. Cirkulæret er bilagt et statement fra THIE om området. Man konkluderer heri, at THIE ikke ser nogen videnskabelig retfærdiggørelse af udvidelsen af maksimalgrænseværdiområdet for Ochratoxin A til området for te og herbal infusions. Man henviser til, at de eksisterende grænseværdier er effektive. Man foreslår i stedet for at intensivere arbejdet med overvågning.

  Bly – Codex Alimentarius

  Codex komitéen understøtter THIE’s synspunkt om, at te og herbal infusions under hensyn til disse varers begrænsede andel af bidraget til det totale fødevareindtag ikke skal inkluderes på den high priority liste, der udarbejdes.

  Kombinerede subgroup møder i Bratislava 21. – 22. juni 2018 (Tea and Herbal Infusions Subgroups)

  Til orientering vedlægges THIE’s cirkulæreskrivelse nr. 3, hvorved fremsendes agenda for møderne i de 2 grupper samt fællesmødet. Endvidere følger en foreløbig deltagerliste. Vi vil ikke være repræsenteret ved disse møder fra dansk side af ressourcemæssige grunde.

  Diverse

  Vi vedhæfter THIE Cirkulære Nr. 9 hvori bl.a. orienteres omkring THIE’s vedtægter, navneskifte i vores hollandske søsterorganisation og med arbejdsgruppen Food Fraud.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter