• Log ud

 • Cirkulære 1 2018

  Cirkulære 1 (5. januar 2018)

  Pesticidrester i te – THIE Code of Practice – ny udgave offentliggjort

  Vi vedhæfter til orientering THIE Tea Subgroup Cirkulære Nr. 1 i 2018 med bilag.

  Som bilag 1 til Code of Practice findes en fortegnelse over maksimum grænseværdier for de enkelte pesticidtyper.

  Fortsat forøget importkontrol vedrørende te fra Kina:

  Som tidligere nævnt har Kommissionen forlænget den forøgede frekvens for kontrol af importeret te m.v. fra Kina til et niveau på 10 %, også efter 1. januar 2018. Gennemførselsforordning 2017/2298 af 12. december 2017 er vedlagt THIE’s førnævnte cirkulære.

  Darjeeling navnet:

  Tea Board India har gennem 7 år haft en sag med en fransk undertøjsproducent angående en strid om anvendelse af Darjeeling navnet som et varemærke til undertøj. Undertøjsproducenten vandt sagen. Afgørelsen er vedhæftet som bilag.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  Link til tilhørende dokumenter