• Log ud

 • Cirkulære 4 2018

  Cirkulære 4 (22. januar 2018)

  Perklorat og MRL for profenofos 

  Vedhæftet fremsendes THIE’s cirkulæreskrivelse nr. 2/2018 med bilag.

  1.    Perklorat:

  EFSA har offentliggjort en scientific report om den ernæringsmæssige påvirkning af den europæiske befolkning fra perklorat. Rapporten har genereret en fornyet diskussion om eventuel fastsættelse af maksimalgrænseværdier for perklorat.

  På grund af evaluerede data er de første forslag til mulige grænseværdier fremkommet, hvilket giver anledning til bekymring. For te (Camellia sinensis) og herbal infusions arbejder man med en grænse på 0,75 mg/kg.

  2.    Maksimalgrænseværdi for profenofos i krydderier:

  Medio januar 2018 fremkom forslag til MRL for den aktive substans profenofos i forskellige produkter.

  Vi henviser til beskrivelse af processen i omtalte THIE cirkulære, hvor der på side 2 er et skema over hidtidige MRL’s og korrigerede MRL’s.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  Link til tilhørende dokumenter