• Log ud

 • Cirkulære 9 2019

  Cirkulære 9 (18. februar 2019)

  PA, TA og Perchlorat

  Vi vedlægger THIE cirkulære nr. 04 og 05 af henholdsvis 8. og 11. februar 2019 tillige med vor svarskrivelse af sidstnævnte dato til Fødevarestyrelsen angående høring omkring forslag til fastsættelse til grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer, herunder PA, TA og Perchlorat.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter