• Log ud

 • Cirkulære 8 2019

  Cirkulære 8 (28. januar 2019)

  Chlorat, Perchlorat, dataindsamling m.v.
  I fortsættelse af vore seneste cirkulærer fremsender vi hermed THIE cirkulære nr. 03/2019 af 25. januar 2019, hvori gives et Summary af ”current issue”.

  Chlorat
  Man oplyser, at forslaget til forordningen arbejder med en grænse for såvel te som Herbal Infusions på 0,03 mg/kg.

  Perchlorat
  Her forudses væsentlige sænkninger af ml-grænser for en del produktgrupper. For så vel te som Herbal Infusions vil man efter det foreliggende fastholde det nuværende grænseniveau på 0,75 mg/kg.

  Dataindsamling
  THIE omtaler igen vigtigheden af indsamling af data.

  Bly
  Det oplyses, at den såkaldte Codex Committee fortsætter sit arbejde med fastsættelse af maksimalgrænseværdier for dette stof.

  DEET og Icaridin
  Det oplyses, at Den Stående Komité er blevet enige om, at udarbejde ”intra union trad levels” på mulige restværdier af DEET og Icaridin i fødevare.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter