• Log ud

 • Cirkulære 7 2019

  Cirkulære 7 (25. januar 2019)

  Grænseværdier – Pyrrolizidinalkaloider og tropanalkaloider.

  I fortsættelse af vor cirkulæreskrivelse nr. 6 af g.d. fremsender vi THIEs cirkulære nr. 02/2019, hvori ligeledes orienteres om grænseværdier for ovennævnte stoffer.

  THIE nævner, at de foreslåede maksimalgrænseværdier efter THIEs opfattelse ikke skulle betyde ”major problems in practice”. Dog efterspørger man data fra medlemsvirksomhederne med henblik på at indsamle et godt bedømmelsesgrundlag. Denne opfordring er hermed givet videre.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter