• Log ud

 • Cirkulære 3 2019

  Cirkulære 3 (10. januar 2019)

  Code of Practice – Pesticider 

  Vi vedlægger THIE Subgroup cirkulære nr. 1 af 9. januar 2019 bilagt opdateret Code of Practice – Pesticide Residues in Tea fra THIE inklusiv bilagene 1-3.

  THIE gør opmærksom på, at materialet er fortroligt. Dog er man indforstået med at Appendix 1 kan uddeles til 3.mand/leverandører.

  Forhøjet import kontrol for te fra Kina

  Førnævntes THIE cirkulære nr. 1 (Subgroup) refererer til vedtagelsen af forordning 2018/1660 der indebærer, at kontrolfrekvensen vedrørende import-te fra Kina er uændret.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter