• Log ud

 • Cirkulære 2 2019

  Cirkulære 2 (10. januar 2019)

  THIE Generalforsamling 31. januar – 1. februar 2019, samt General Technical Meeting

  Til orientering fremsender vi THIE Cirkulære nr. 22 af 18. december 2018 bilagt dagsorden for såvel generalforsamlingen (1. februar 2019) og General Technical Meeting (31. januar 2019) i Bern. Fra Dansk side vil Dorthe Maagaard, BKI Foods, repræsentere foreningen.

  Vi vedlægger tillige diverse bilag, herunder Achievements 2018, Priorities 2019, Forslag til vedtægtsændringer, Finansiel Status, Budgetforslag og Medlemskontingent for 2019 samt deltagerliste.

  Sammenlægning af organisationer i Italien

  Det fremgår af førnævnte cirkulære nr. 22, at AIIPA (Italian Association of Food Industries) og AIDEPI (Italian Association of Confectionary and Pasta Industries) er blevet fusioneret til Unione Italiana Food.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter