• Log ud

 • Cirkulære 17 2019

  Cirkulære 17 (14. maj 2019)

  THIE – Tea and Herbal Infusions Subgroup møder i Edinbrugh den 27. og 28. Juni 2019

  Til orientering vedlægges Subgroup cirkulære nr. 03/2019 fra THIE angående invitation til registrering af deltagelse i møderne i Edinburgh den 27. og 28. juni 2019.

  Vor forening vil af ressourcemæssige grunde ikke være repræsenteret ved disse Subgroupmøder.

  Økologiskdyrket te/pesticider 

  I kvalitetsnetværket har vi diskuteret betydningen af den nye forordning 2018/848 om økologisk produktion, se herved også vort cirkulære nr. 04 af 10. januar 2019, hvori orienteres om de nærmere ændringer i regelsættet.

  Vi har efter aftale rettet henvendelse til Fødevarestyrelsen (Robert Langberg Lind) for at høre om de nye regler på området, respektive erfaringer indvundet siden 2013 (hvor vi rejste en forespørgsel omkring minimal forekomst af pesticider i økologisk te) har ændret Fødevarestyrelsens syn på problemstillingen. Vi vedlægger til orientering vor mail af den 26. april 2019 med bilag til Fødevarestyrelsen. Vi har endnu ikke modtaget nogen reaktion på vor henvendelse.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter