• Log ud

 • Cirkulære 15 2019

  Cirkulære 15 (2. april 2019)

  Opfølgning fra møde i Kvalitetsnetværket for te (7. februar 2019)

  Hermed fremsender vi en opdatering på forskellige emner, der blev drøftet i netværksgruppens møde 7. februar 2019.

  1)      Food Fraud – THIEs vejledningsdokument

  Ved tecirkulære 5 fremsendte vi dette guidance dokument som bilag. Fra dansk side ønsker vi at der indarbejdes eksemplar på Food Fraud i vejledningen, og vi har derfor tilskrevet THIE den 1. april 2019 herom, jf. vedlagte mailskrivelse.

  2)      Grænseværdi – Lambda-cyhalothrin

  På forespørgsel er det blevet afklaret, at en sænkning af grænseværdien for dette stof fra 1 mg/kg til 0,01 mg/kg er trådt i kraft den 26. januar 2019 (se forordning 2018/960).

  3)      Urtelisten/the inventory list

  På forespørgsel har vi fået et link til den aktuelle liste og vi vedlægger mail af 12. februar 2019 fra Cordelia Kraft til Dorthe Maagaard, hvori link indeholdes.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter