• Log ud

 • Cirkulære 14 2019

  Cirkulære 14 (28. marts 2019)

  THIE – General Technical Meeting 31. januar og 2. februar 2019

  Vi vedlægger THIE cirkulære nr. 09 af 20. marts 2019 bilag referat af General Technical Meeting samt et omfattende bilagsmateriale vedrørende præsentationer i forbindelse med dette møde.

  Emnerne der er dækket ved præsentationerne er blandt andet Food Fraud Document, Statement omkring Mineral Oils, Update vedrørende Labeling Issues og Update omkring PA/TA inklusiv et position paper omkring PA.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter