• Log ud

 • Cirkulære 13 2019

  Cirkulære 13 (21. marts 2019)

  Furan og Metylfuran

  I dialog med EFSA blev det på et tidspunkt besluttet at ISIC ville dele resultater inde for forskning omkring forekomsten af furan og metylfuran i kaffe med EFSA.

  University of Zurich har udøvet forskning på området og vi vedlægger ECF 19TECH19 bilagt 2 undersøgelser kaldet:

  Update vedrørende chlorat

  Vi vedlægger ECF 19TECH20 hvori refereres til den pågående diskussion af lovgivning omkring MRL for chlorat.

  Der har været en public consultation om emnet, og industrien har sendt brev til den ansvarlige kommissær på området for Health and Food Safety hvori man adresserer industriens bekymringer. Kommissæren henviser til at chlorat falder inden for den fortsatte regulering, jf. forordning 369/2005, og at forarbejdede fødevarer som kaffe vil blive ramt af en foreslået grænseværdi på 0,03 mg/kg, hvilket ikke er en brugbar grænseværdi for finished products. ECF drøfter sagen videre på sit CONTAM møde 26. marts 2019, hvor man efterlyser analyseresultater fra industrien. Så såfremt virksomhederne ligger inde med sådanne må de meget gerne sende dem til foreningens sekretariat.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter