• Log ud

 • Cirkulære 12 2019

  Cirkulære 12 (18. marts 2019)

  Referat af generalforsamling 1. februar 2019 i THIE

  Vedlagt fremsendes THIE cirkulære nr. 07 af 15. marts 2019 bilagt referat af generalforsamlingen, der blev afholdt i Bern i Schweiz. Vor forening var repræsenteret af Dorthe Maagaard, som er Quality og CSR Manager hos BKI Foods.

  Bilagene til referatet vedlægges ligeledes.

  Se blandt andet bilag omkring THIE’s prioriteter for arbejdet i 2019, samt rapporter fra Subgroups tea and herbal infusions.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter