• Log ud

 • Cirkulære 11 2019

  Cirkulære 11 (1. marts 2019)

  EU lovgivning omkring maksimalgrænseværdier for pesticider

  Til orientering vedlægges THIE cirkulære nr. 6 af 27. februar 2019 om ovennævnte emne

  A) møde i Den Stående Komité 21./22. februar 2019

  Der henvises til 4 regeltilføjelser og THIE anfører at de foreslåede ændringer, enten er positive eller neutrale for Tea & Herbal Infusions området, undtagen en foreslåede sænkning af MRL for prochloraz samt en planlagt sænkning af MRL for flurochloridon i persillefrugt.

  B) EU’s pesticidkontrolprogram  

  Man omtaler et arbejdsdokument fra Kommissionen, hvorved pesticider inkluderes i et EU kontrolprogram og samtidig anbefaler, at pesticider også inkluderes i nationale kontrolprogrammer.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter