• Log ud

 • Cirkulære 1 2019

  Cirkulære 1 (7. januar 2019)

  Pyrrolizidinalkaloider i te

  Som bekendt gælder der ikke eksakte maksimalgrænseværdier for pyrrolizidin (toxiner) i te.

  Fødevarestyrelsen har i sin tjekliste ”Kemiske forureninger i fødevare” anført følgende grænseværdier, der ”diskuteres i EU” te og urtete produkter: 500mg/kg tørvægt og te til spædbørn og småbørn 100mg/kg tørvægt, jf. vedlagte.

  Vi har været i kontakt med Fødevarestyrelsen angående den seneste udvikling på dette område. Her fortæller vor kontaktperson, Lulu Krüger, at man i gennem nogen tid på basis af diskussioner og analyser har drøftet egentlige grænseværdier på pyrrolizidinalkaloider i teer på et lavere niveau end det ovenfor anførte.

  Vi vedlægger herved mail af 4. januar 2019 fra Lulu Krüger, hvoraf det fremgår at følgende værdier drøftes:

  Herbal Infusions – Rooibos 400 mg/kg

  Andre urteteer/Herbal Infusions 200 mg/kg

  Te (Camellia Sinensis) 100 mg/kg

  Urtete til spædbørn og småbørn 75 mg/kg

  Der foreligger pt. ikke et udkast til en forordning på området. Når dette udkast foreligger, vil dette blive sendt i høring.

  Fødevarestyrelsen oplyser at man, når der kan konkluderes en nogenlunde enighed i EU om de anførte grænseværdier (det vil sige før en egentlig forordning træder i kraft) vil bruge de her anførte nye værdier som aktionsværdier overfor branchen.

  Vi vil følge udviklingen og orientere, når der kommer nyt i sagen.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter