• Log ud

 • Cirkulære 6 2019

  Cirkulære 6 (24. januar 2019)

  EUs forslag om indførsel af grænseværdier for pyrrolizidinalkaloider, tropanalkaloider og perchlorat.

  I fortsættelse af vort cirkulære nr. 1 af 7. januar 2019, hvori vi orienterede om den planlagte græseværdier for PA fremsender vi hermed høringsskrivelse af den 23. januar 2019 fra Fødevarestyrelsen angående forslag til ændring af EU-forordning 1881/2006 (om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevare).

  Ændringerne går på nye regler om grænseværdier for de naturlige toksiner, pyrrolizidinalkaloider, trophanalkaloider samt miljøforureningen perchlorat.

  Ad perchlorat

  Te (Camillia sinensis, dried og Herbal and fruit infusions, dried) foreslås en maksimum grænse på 0,75 mg/kg.

  Ad tropanealkaloider

  Herbal infusions (solid or dried product) 15 ug/kg for henholdsvis Atropine og Scopolamine

  Herbal Infusions (liquid) 0,1 ug/kh for begge alkaloider.

  Ad pyrrolizidinealkaloider (PAH) 

  Vi forventer at forslagene vedrørende perchlorat og tropanealkaloider sættes til afstemning den 22. februar 2019, mens der endnu ikke er fastsat en dato for afstemning omkring grænseværdier for PA.

  Vi hører gerne, om medlemmerne har bemærkninger til forslaget på de 3 nævnte områder.

  Høringssvar skal være os i hænde, så det kan afsendes til Fødevarestyrelsen senest torsdag den 7. februar 2019.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter