• Log ud

 • Cirkulære 9 2019

  Cirkulære 9 (11. marts 2019)

  Autencitet – definition af råkaffens oprindelse

  I den seneste tid har der været overvejelser i foreningen omkring problemstillingen vedrørende definition af råkaffens oprindelse. Problemstillingen er yderligere blevet aktualiseret af at et laboratorie hævder at have udviklet en teknik til nærmere at definere kaffens geografiske oprindelsesområde, det vil sige, at man går længere end den klassiske arabica/robusta diskussion. Foreningen har også været i dialog med ECF om spørgsmålet, og denne dialog fortsætter.

  Som bekendt har Fødevarestyrelsen under projekt ”Opson” foretaget undersøgelser af oprindelsesangivelse i den danske kaffebranche.

  Vi hører gerne om medlemmerne i denne forbindelse har erfaringer, der kan bidrage til analyse af hele denne problemstilling. Det er vor frygt at udbydere af kaffeanalyser tilbyder analyser på et utilstrækkeligt grundlag, hvilket er utilfredsstillende for branchen, myndighederne etc.

  Vi hører gerne nærmere om dette inden 14 dage fra dato, såfremt man har erfaring er kan belyse emnet.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade