• Log ud

 • Cirkulære 7 2019

  Cirkulære 7 (5. marts 2019)

  Akrylamid, begrænsningstiltag og benchmarks levels 

  Vi vedlægger ECF 19TECH15, hvori orienteres om europæiske markeder hvor der har været foretaget tests af fødevare i relation til akrylamid benchmark levels. Det drejer sig om Italien, Holland, Danmark, Norge, Tyskland, Belgien, Frankrig og Slovenien. Generelt er konklusionen at de testede produkter overholder de fastlagte niveauer for benchmark values. Alligevel ser forskellige forbrugerorganisationer gerne en ny gennemgang af niveauerne og herunder tvungne grænser for babymad og produkter generelt konsumeret af børn.

  Det oplyses også at FoodDrinkEurope p.t. er ved at opdatere sin toolbox på dette område. For kaffesidens vedkomne gælder fortsat ECF udarbejdede Code of Practice.

  Endelig orienteres om at den franske fødevareorganisation har udarbejdet en guide om akrylamid, hvor kapitel 25 er dedikeret til kaffeområdet. Guiden (der desværre kun foreligger på fransk) vedlægges.

  Genbrug og kaffekopper

  Vi vedlægger ECF 19TECH14 med link til et statement, som er kommet ud fra ”NextGen Consortium” der omhandler tiltag vedrørende fabrikation af fuldt genanvendelige TOGO-kopper. Der har været udskrevet en konkurrence omkring mulige løsninger på genanvendelse på dette område.

  NextGen Consortium er et 3-årigt projekt, der arbejder med recycling.

  ECF danner en Sustainability Group

  ECF Executive Committee har foreslået dannelse af en Sustainability Group under paraply af den nylig dannede Communication Committee ”COMCOM”. Se vedhæftede 19COUN04

  Der vil blive udarbejdet et position paper og givet en oversigt over cross sector sustaniability initiativer med henblik på at støtte ECF i debatten på dette område.

  Der kan også blive tale om workshops m.v.

  Man spørger om der er personer, der vil være interesseret i at deltage i dette arbejdsgruppeforum.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter