• Log ud

 • Cirkulære 6 2019

  Cirkulære 6 (26. februar 2019)

  Kaffemøde ECF – T&R møde i Bruxelles 27. marts 2019 

  I fortsættelse af tidligere mail fremsender vi ECF 19TECH11 og 19TECH12 med nærmere detaljer omkring mødet og planen for besøg i Europaparlamentet.

  EFSA – deling af data på en åben adgangsplatform

  Vi vedlægger EFC 19TECH08 bilagt en ekstra rapport om offentliggørelse af videnskabelig data.

  Et fitness-tjek vedrørende General Food Law i 2018 bekræftede, at lovgivningen på dette område opnår sine primære mål med at sikre et højt niveau for beskyttelse af den menneskelige sundhed, og at det indre marked fungerer rimeligt.

  I ECFs skrivelse redegøres for ” European Citizens’ Initiative” og Kommissionens svar på dette initiativ med henblik på at give EU’s borgere større adgang til informationer, der indleveres til EFSA.

  Repræsentanter for Rådet og Parlamentet er blevet enige om at give Europes General Foodlaw et eftersyn.

  FoodDrinkEurope, Joint Process Contaminants & Food Contaminants Expert group – Møde i Bruxelles

  Vi vedlægger ECF 19TECH09 hvori orienteres om et møde afholdt I Bruxelles den 19. februar 2019.

  Fødevareinformation til forbrugere (Artikel 26(3))

  Vi vedlægger til orientering 19TECH10, hvori orienteres omkring Q&A spørgsmål i relation til artikel 26(3) til EU Forordningen nr. 1169/2011.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter