• Log ud

 • Cirkulære 5 2019

  Cirkulære 5 (18. februar 2019)

  ECF møde i Technical Regulatory Committee 27. Marts 2019 I Bruxelles

  Vi vedlægger ECF 19TECH07 om afholdelse af det kommende møde I TRC komitéen, i hvilken forbindelse der ligeledes vil blive arrangeret et besøg i Europaparlamentet.

  Skrivelsen er tillige vedlagt udkast til dagsorden for mødet, hvor emner som chlorat, furan, glyphosat, oprindelsesmærkning og genanvendelse af kapsler er på dagsordenen.

  Ligeledes er vedlagt referat af det seneste TRC møde, afholdt 11. oktober 2018.

  Det er ikke planen, at vor forening vil være repræsenteret ved det kommende TRC møde.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter