• Log ud

 • Cirkulære 4 2019

  Cirkulære 4 (8. februar 2019)

  ISO 18862

  Ovennævnte fortegnelse dækker over en metode til opklaringen af forekomst af akrylamid i kaffe og kaffeprodukter.

  ECF oplyser, i vedlagte 19TECH05, at ”CEN TC 275” overtager ISO 18862 i den foreliggende form. CEN TC 275 er en standardisering af metoder til afdækning af biotoksiner i fødevare. CEN er den europæiske komité for standardisering. Danmark er via Dansk Standard medlem af CEN.

  Glyphosat test

  ECF har besluttet at engagere et laboratorium til at foretage tests i forhold til værdien af analytiske resultater vedrørende forekomsten af glyphosat. Ønsket er at foretage et overblik over nøjagtighed og sammenlignelighed i resultater fra forskellige laboratorier, og for at kunne bedømme om en Limit of Quantitation (LOQ) på 0,01 mg/kg er rimelig.

  Vi vedlægger ECFs orienteringsskrivelse af 7. februar 2019, 19TECH06, herom. Heri gengives side 2 konklusionen af prøverne.

  Jeg ser ikke en egentlig klar konklusion i Eileen Gordons opregning af erfaringer med det foretagne laboratoritests, men projektet vil blive drøftet i det næste CONTAM og T&R møder 26. og 27. marts 2019.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter