• Log ud

 • Cirkulære 3 2019

  Cirkulære 3 (5. februar 2019)

  Chlorat – maksimumgrænseværdi (MRL)

  Med udgangspunkt i kommissionsbeslutning 2008/865 og forordning 396/2005 arbejder man p.t. med en såkaldt default MRL generelt på 0,01 mg/kg, hvilket også gælder for råkaffebønner.

  EFSAs indsamling af data beviser, at chloratrester ofte forekommer i fødevare i et omfang, der overstiger defalutgrænsen på 0,01 mg/kg. Udviklingen i niveauet for chlorat i fødevare i perioden 2014 til 2018 viser dog en trend mod lavere værdier.

  Disse erfaringer peger på en højere defalut MRL stigende fra 0,01 til 0,03 mg/kg. Grænsen vil være den samme for råkaffe som ristekaffe. Hele problemstillingen har været drøftet i ECFs Contam Arbejdsgruppe, der hilser det velkommen at man opstiller opnåelige grænseværdier for chlorat, men afviser at forordning 396/2005 er en passende juridisk ramme for regulering af indholdet af chlorat i fødevare. Det er vigtigt, at man vurderer den reelle risiko for forbrugerens udsættelse af påvirkning af chlorat. Da chlorat ikke direkte bruges som plantebeskyttelsesmiddel, men dannes som biprodukt i forbindelse med brug af klorindesinfektionsmiddel kan det ikke falde ind under definitionen som ”pesticide residues”.

  Udover at støtte FoodDrinkEuropes aktiviteter på området foreslår man, at ECF udarbejder egne kommentarer til problemstillingen. Såfremt medlemmerne har bemærkninger opfordrer man til at disse kommer os i hænde, så de kan videregives til ECF senest den 14. februar 2019. 

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter