• Log ud

 • Cirkulære 22 2019

  Cirkulære 22 (13. maj 2019)

  Glyfosat

  Den Vietnamesiske regering har som bekendt fjernet glyfosat fra listen over tilladte agrokemiske midler den 10. april 2019.

  ECF er bekymret over dette tiltag, og vi vedlægger ECF 19TECH33 herom. ECF foreslår, at man skriver til den Vietnamesiske kaffe og kakao organisation og adresserer emnet.

  Chlorat

  Vi vedlægger ECF 19TECH34 i fortsættelse af tidligere orienteringer om dette emne.

  Der refereres til en drøftelse i EU kommissionen den 13. maj 2019 vedrørende Chlorat og selvom kaffe ikke direkte er nævnt på agendaen frygter man en fortolkning, der kommer til at omfatte kaffe, der ikke kan arbejde med den foreslåede maksimalgrænseværdi på 0,03 mg/kg.

  ECF opridser i 19TECH34 forskellige scenarier omkring sagens udvikling.

  ECF gentager opfordringen til at medlemsvirksomhederne indrapporterer data vedrørende forekomsten af chlorat i instantkaffe inden 6. juni 2019.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter