• Log ud

 • Cirkulære 21 2019

  Cirkulære 21 (13. maj 2019)

  Oversigt over Europæisk lovgivning angående kaffe

  Vi vedlægger ECF 19TECH32 bilagt opdateret oversigt over kaffelovgivning i Europa.

  Eurofins afholder en international Food Fraud konference

  Eurofins Steins Laboratorium A/S afholder den 17. og 18. September 2019 en konference om fødevaresvindel på Hotel Munkebjerg i Vejle. Vi vedlægger til orientering kundemail af 7. maj 2019 fra Eurofins (Morten Christian Nielsen) herom.

  Kvalitetschef Dorthe Maagaard, BKI Kaffe gør opmærksom på at deltagelse i konferencen vil være relevant og Foreningen skal opfordre til, at en repræsentant for en af medlemsvirksomhederne deltager i konferencen. Dorthe Maagaard har ikke selv mulighed for at deltage.

  Det er relevant at holde sig orienteret om, hvorledes Eurofins og evt. andre analysebureauer forholder sig til analyser omkring kaffens oprindelse og autencitet. Der markedsføres i stigende grad analyser, der hævder at kunne afdække hvorfra kaffen mere nøjagtig stammer.

  Det forekommer endnu uklart om og hvorledes der kan baseres et kvalificeret erfaringsgrundlag for sådanne analyser. Det vil være meget interessant såfremt en brancherepræsentant kan få nærmere indsigt på dette område.

  Vi hører gerne såfremt andre medlemsvirksomheder har mulighed for at sende en repræsentant til dette arrangement.

  Den tyske kaffeorganisations 50’års jubilæum

  Vi vedlægger til orientering mail af 26. april 2019 fra Holger Preibisch, leder af den tyske organisation Deutscher Kaffeeverband om deltagelse i fejringen af denne jubilæum den 5. juni 2019 i Hamburg. Fra sekretariatets side har vi ikke mulighed for at deltage i dette.

  Lad os høre om andre repræsentanter fra branchen ønsker at deltage og gerne før den 15. maj 2019.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter