• Log ud

 • Cirkulære 2 2019

  Cirkulære 2 (24. januar 2019)

  Fødevareinformation til forbrugere (Single ingredient produkter)

  FoodDrinkEurope ønsker at offentliggøre guidelines angående implementeringen af artikel 26 (3) i forordning 1169/2011 i samarbejde med EuroCommerce.

  ECF har gennem længere tid over for FoodDrinkEurope advokeret for opretholdelse af en specifik reference til at single ingredient produkter er undtaget for mærkningskravet i artikel 26 (3).

  På grund af samarbejdet mellem FoodDrinkEurope og EuroCommerce er det ikke lykkedes at fastholde denne specifikke reference i disse guidelines.

  Imidlertid er undtagelsen inkluderet i FoodDrinkEuropes standpunktspapir, der er blevet delt med medlemsstaterne. ECF har ligeledes direkte rettet henvendelse til kommissionen om spørgsmålet.

  Kommissionen arbejder fortsat med et Q&A dokument.

  Vi vedlægger 19TECH02 af 22. januar 2019 herom.

  Ligeledes vedlægges ECF 19TECH03 af den 23. januar 2019, hvorved fremsendtes udkast til Guidance dokument på området.

  Vi vil tage kontakt med ECF med henblik på drøftelse af indhold i en henvendelse til Fødevarestyrelsen om spørgsmålet om specifik omtale af undtagelsen af single ingredient produkter i relation til kravene i artikel 26 (3).

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter