• Log ud

 • Cirkulære 18 2019

  Cirkulære 18 (25. april 2019)

  ECF generalforsamling 17. & 18. juni 2018 i Athen

  Vedlagt fremsendes ECF 19COUN06 hvorved fremsendes første orientering med bilag om ECF’s kommende generalforsamling den 17. og 18. juni 2019 i Athen. Foreningen vil være repræsenteret ved formanden og undertegnede.

  Chlorat – indkaldelse af data for instantkaffe

  Vi vedlægger ECF 19TECH29, hvori man opfordrer virksomhederne til at indrapportere forekomst af chlorat i instantkaffe med henblik på opbygning af en database og styrkelse af ECF’s argumentation mod den foreslåede maksimal grænseværdi på 0,03 mg/kg for instantkaffe, som ikke er anvendelig.

  Akrylamid – MRL for kiks, tvebakker m.v. for babyer og børn

  EU-kommissionen overvejer fastsættelse af maksimalgrænseværdi for akrylamid i ovennævnte produkter. På denne baggrund har FoodDrinkEurope udarbejdet et papir, hvori man giver udtryk for at det er for tidligt at drage konklusioner omkring de benchmark values som allerede er sat i kraft i medfør af forordning 2017/2158, der trådte i kraft i april 2018.

  Vi vedlægger ECF 19TECH30 med bilag herom.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter