• Log ud

 • Cirkulære 17 2019

  Cirkulære 17 (16. april 2019)

  Glyphosat i Vietnam

  Vi vedlægger til orientering ECF 19TECH25 hvori det anføres at Landbrugsministeriet i Vietnam den 10. april 2019 har vedtaget at fjerne glyphosat fra listen over tilladte pesticider i Vietnam.

  Den amerikanske landbrugsminister har reageret kraftigt og udtalt skuffelse over den vietnamesiske beslutning. Vi henviser i øvrigt til link i 19TECH25 om den amerikanske udtalelse.

  Supplerende vedlægger vi 19TECH26 fra ECF hvori man anmoder kaffevirksomhederne om at bidrage til at opbygge en database vedrørende forekomsten af glyphosat. Man anmoder om at data indsendes i perioden mellem den 22. april og 10. maj 2019. Hvis nogle af vor medlemsvirksomheder har mulighed for at efterkomme denne anmodning vil det blive stærkt værdsat.

  ECF Technical and Regulatory Committee møde 27. Marts 2019 

  Vi vedlægger referat af dette møde fremsendt ved ECF 19TECH27 den 15. april 2019. En række væsentlige emner blev drøftede ved mødet og vi vil fremhæve følgende:

  a)       Oprindelsesmærkning

  EU-kommissionens ansvarlige medarbejder på området deltog i ECFs møde og kom herind på implementering af artikel 26 (3) i forordning 169/2011. Som tidligere anført, er der desværre ikke enighed i de europæiske brancheorganisationer i forhold til guidensdokument og reference til single ingredient produkter i forhold til artikel 26 (3). P.t. er det således at single ingredient produkter i henhold til en foreliggende Q&A falder inden for rammerne af §26 (3) i modsætning til hvad både FoodDrinkEurope og ECF mener. Ligeledes drøftede man muligheden for at inkludere ”blend” i Q&A dokumentet blandt andet for at belyse betegnelser der ikke skal angive egentlig oprindelse men mere ”slags”, ”type” etc.

  b)      Glyphosat

  Jf. ovenstående afsnit er der et stærkt behov for dataindrapportering fra industrien.

  c)       Akrylamid

  FoodDrinkEurope har offentliggjort en toolbox for nylig og kaffe og kafferstatninger er blevet delt i 2 uafhængige afsnit idet der ikke er andre ændringer. Man drøftede ved mødet også Nestlés forslag om at anmode kommissionen om at undtage kaffe fra reglerne om akrylamid benchmarks values. ECF vil nærmere gennemgå den amerikanske lovgivning Prop65 og udviklingen i denne, ligesom ECF (COMTAM) sammen med ISIC vil arbejde videre med den videnskabelige side.

  d)      Kaffekapsler 

  Spørgsmålet om recycling blev drøftet

  e)      Chlorat

  ECF arbejder for at chlorat ikke falder inden under rammerne for forordning 396/2005 og man vil fortsætte sin lobbyvirksomhed i så henseende. Herunder påpeger man at den foreslåede MRL 0,03 mg/kg for instantkaffe ikke er brugbar. Supplerende vedlægges i denne forbindelse ECF 19TECH29, hvori anmodes om data for chlorat i forhold til instantkaffe.

  f)        Furan og metylfuran

  Også her anmoder man om indrapportering af data.

  Næste møde i TRC gruppen er den 23. oktober 2019.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter