• Log ud

 • Cirkulære 15 2019

  Cirkulære 15 (8. april 2019)

  Oprindelsesangivning

  Til orientering vedlægges ECF 19TECH24 (fejlangivet som 9TECH24) angående dialog med Kommissionen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt single ingredient produkter vil falde ind under rammerne i artikel 26(3) i forordning 1169/2011. Man henviser til en kommissionsrapport fra 2015, hvor man blandt andet anfører til at single ingredient produkter og ingredienser som repræsenterer mere end 50% af en fødevare bør underkastes frivillig oprindelsesmærkning kombineret med evt. allerede eksisterende regler om tvungen mærkning som en ”suitable option”.

  Artikel 26(3) i forordningen kræver at oprindelsesland eller place of provenance i en fødevare oplyses og hvor denne ikke er den samme som den fra den primære ingrediens skal oprindelsesland eller place of provenance af den primære ingrediens også oplyses, eller i det mindste indikeres som værende anderledes end den der indeholdes i fødevaren.

  ECF argumenterer for at single ingredient produkter i det hele taget falder uden for rammerne i artikel 26(3) og henviser til at single ingredient-begrebet falder sammen med fødevaren i sig selv, hvilket også er grunden til at single ingredienser i henhold til forordningens artikel 19 er undtaget for at skulle have en ingrediensliste, hvor navnet på fødevaren svarer til navnet på ingrediensen. Som følge af disse betragtninger fremhæver ECF at place of provenance/oprindelseslandet vedrørende et single ingredient produkt ikke kan variere fra dem der hidrører fra selve produktet.

  Det fremhæves at forbrugerne er fuldt ud klar over at kaffe ikke dyrkes i EU, og at mærkningen med provenance for råkaffe vil have svag informativ værdi. Branchens praksis med at ændre forholdet i blandinger under hensyn til forsyningssituationen, prisforhold etc. skal man tage hensyn til og de fleste forbrugere er kun interesseret i det pågældende brand/mærke som leverer deres foretrukne smag på en konstant basis og forbrugerne har ikke en dybere interesse i hvordan mærket/blandingen er sammensat.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter