• Log ud

 • Cirkulære 14 2019

  Cirkulære 14 (26. marts 2019)

  Akrylamid

  Vi har den 25. ds modtaget 3 mails fra ECF angående ovenstående emne.

  A)      FoodDrinkEurope acrylamide Toolbox

  Vi vedlægger ECF 19TECH21, hvori bilægges pressemeddelelse om offentliggørelse af 15. udgave af FoodDrinkEurope Acrylamide Toolbox.

  For kaffes vedkommende gælder det for kaffe og kaffeerstatninger opdeles i separate kategorier md henblik på tilpasning af mere præcise begrænsningsmetoder.

  Også spørgsmålet omkring måleusikkerhed er adresseret.

  B)      Vi vedlægger ECF 19TECH22 hvori orienteres om overvejelse vedrørende mulig maksimalgrænseværdi fra akrylamid i visse fødevarer, blandt andet fødevarer beregnet for babyer og små børn m.v.

  C)      Nestlé har anmodet om at det snarest i ECF regi drøftes at rette henvendelse til Kommissionen og anmode om at kaffe undtages for regelsættet for akrylamid. Begrundelsen er at kaffe ikke har en negativ relation til cancer, se vedlagt EFC 19TECH23 med Nestlés forslag.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter