• Log ud

 • Cirkulære 12 2019

  Cirkulære 12 (18. marts 2019)

  Aflatoxin

  Et af foreningens medlemmer har rejst spørgsmål om aflatoxin i relation til kaffe.

  På denne baggrund har vi kontaktet ECF om spørgsmålet, og vi vedlægger til orientering vor mail af den 14. ds til ECF og Eileen Gordons svarmail af 15. ds. Det hedder heri bl.a., at man ikke har registreret aflatoxin som et større problem i relation til kaffe, hvorfor det må antages at en bekymring rejst fra en afrikansk eksportør nok snarere vedrører ochratoxin (OTA).

  Så vidt ECF er bekendt findes der kun maksimalgrænseværdier vedrørende aflatoxin i ristet kaffe i Rusland.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter