• Log ud

 • Cirkulære 1 2019

  Cirkulære 1 (22. januar2019)

  Beslutning vedrørende ekspertgruppen i ECF om food contaminans

  I fortsættelse af vort cirkulære 37 af 14. september 2018 fremsendes vedlagt ECF 19TECH01, hvori orienteres om, at det er besluttet, at gruppen kaldet ”CONTAM” working group bliver en selvstændig komité på linie med andre komitéer i ECF-regi.

  Dato for ECFs årlige generalforsamling 2019

  Det fremgår af vedlagte ECF 19COUN01, at generalforsamlingen nu er berammet til at foregå 17. og 18. juni 2019 i Athen.

  Nærmere program følger senere.

  Styrkelse af ECFs sekretariat

  Den 21. januar 2019 tiltrådte Isabelle Lemmens som ny medarbejder i ECFs sekretariat i Bruxelles.

  Vi vedlægger ECF 19COUN02, hvori der orienteres nærmere om den nye medarbejder og dennes baggrund.

  Isabelle Lemmens vil især arbejde med opgaver for den nydannede Communications Committee, opdatering af ECFs hjemmeside (hvilket der er stærkt behov for) og nyhedsbreve.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter