• Log ud

 • Cirkulære 58 2018

  Cirkulære 58 (3. december 2018)

  Produktion af plastikprodukters påvirkninger af miljøet (kommissions forslag)

  Vi vedlægger ECF skrivelse af 30. november 2018 (18COUN28).

  Heri orienteres om den seneste udvikling i sagen.

  I behandling af direktivforslag på området har der været holdt et uformelt 3-parts møde mellem repræsentanter for Parlamentet, Rådet og Kommissionen den 28. november 2018. Man drøftede blandt andet udtalelser fra forbud mod plastikbestik og tallerkner.

  På et tidspunkt så det ud til, at der ville komme et forbud mod papirkopper. Det ser dog ikke længere ud til at være tilfældet, hvorimod man fortsat skal stræbe efter en reduktion i forbruget heraf.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter