• Log ud

 • Cirkulære 56 2018

  Cirkulære 56 – (29. november 2018)

  Kaffeindtag og kolesterol 

  Der har her i efteråret fra forskellige sider været fokus på indtag af kaffe og forekomsten af kolesterol. Herunder har der været forskellige udtalelser om kolesteroleffekten ved forskellige serverings- og bryggemetoder (filterkaffe, instant, espresso etc.).

  Blandt andet er der omtale på Hjerteforeningens hjemmeside af problemstillingen, og vi har hørt, at der også i detailhandlen er stillet spørgsmål til dette emne.

  Problemstillingen omkring cafestol er omtalt på hjemmesiden kaffe-helbred under følgende links:

  Mette Ljunggren har foranlediget at Kjeld Hermansen har forholdt sig til spørgsmålet om fedtstofferne i kaffe, og jeg videresender hermed Mette Ljunggrens mail af den 26. november 2018, bilagt Kjeld Hermansens redegørelse.

  Medlemmerne bedes være opmærksom på, at Kjeld Hermansens notat udelukkende kan anvendes til intern brug i medlemsvirksomhederne, hvilket bedes respekteret.

  Redegørelsen giver et godt overblik over problemstillingen.

  Såfremt der er spørgsmål, hører vi gerne nærmere fra medlemmerne.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter