• Log ud

 • Cirkulære 54 2018

  Cirkulære 54 (16. november 2018)

  ECF’s Communications Committee.

  I fortsættelse af beslutningen ved ECF’s generalforsamling i juni måned i Amsterdam igangsætter man nu arbejdet i den nyetablerede Communications Committee.

  Vi vedlægger 2 mails af henholdsvis 8. og 15. november 2018 fra ECF (01COM18), hvorved medlemmerne inviteres til deltagelse i komitéarbejdet.

  Formålet er, at bistå med udvikling af en egentlig kommunikationsstrategi, ligesom ECF’s tilstedeværelse i Bruxelles skal understøttes.

  Målet er også at gøre ECF mere synlig for omverden.

  Man inviterer medlemmerne til at deltage i komitéarbejdet. Rammerne for komitéarbejdet fremgår af de medsendte bilag. Tanken er ligeledes at udarbejde en brochure om ECF og Den Europæiske Kaffebranche som introduktion i kommunikationsarbejdet.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter