• Log ud

 • Cirkulære 53 2018

  Cirkulære 53 (12. november 2018)

  Korrektion af referat af ECF’s T&R Komitémøde 11. oktober 2018

  Vi vedlægger mail af 9. november 2018 fra Eileen Gordon, ECF, bilagt korrektion til tidligere udsendt referat (18TECH52) angående kommisionsvejledning vedrørende implementering af forordning 2017/2158 om begrænsningsinitiativer og benchmark niveauer for reduktion af forekomst af akrylamid i fødevare. Man peger på, at ”small entreprises” også inkluderes i undtagelsen. Der henvises til citatet: ”SOME flexibility can be applied for food business operators falling within the definition of small enterprises and just not falling within the definition of microenterprises”.

  Samtidig peges der på, at Guidance dokumentet ikke har en formel juridisk status, men er udarbejdet som ren vejledning.

  European Congress vedrørende det kinesiske kaffemarked

  I fortsættelse af tidligere orientering vedlægger vi ECFs mail af 9. november 2018 (18COUN26) hvori orienteres om kongressen og der vedlægges et opdateret program.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter