• Log ud

 • Cirkulære 52 2018

  Cirkulære 52 (5. november 2018)

  Ochratoksin A (OTA)

  Vedlagt fremsendes ECFs skrivelse af 4. november 2018 med bilag, hvori omtales status vedrørende reglerne omkring Ochratoksin A.

  Baggrunden er, at man rundt om i ECFs medlemslande oplever kontrolforanstaltninger vedrørende OTA.

  På området gælder forordningen 1881/2006, der blandt andet sætter grænseværdier for Ochratoksin A i ristede kaffebønner med 5,0 Ug/kg og for pulverkaffe 10 ug/kg. Der er ikke grænseværdier for råkaffe.

  ECF spørger, om medlemsvirksomhederne er udsat for kontrolforanstaltninger vedrørende råkaffe, selvom der ikke er grænseværdier på sådan råkaffe.

  ECF oplyser yderligere, at der ikke foreligger planer om indførelse af maksimalgrænseværdier for råkaffe.

  Såfremt medlemmerne har oplysninger, der kan belyse ECFs henvendelse, hører vi gerne nærmere herom.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter