• Log ud

 • Cirkulære 51 2018

  Cirkulære 51 (2. november 2018)

  Referat af T & R komitémøde i Bruxelles 11. oktober 2018

  Vedlagt fremsendes ECF 18TECH52 bilagt referat af ECF T&R Komitémøde afholdt 11. oktober 2018.

  Vi vil fremhæve følgende fra mødet:

  A)      Akrylamid

  Der orienteres under punkt 5 i referatet omkring status vedrørende vejledningen angående implementeringen af forordning 2017/2158. Vejledningen er blevet godkendt af EU’s Stående Komité. Vejledningen vil ikke blive offentliggjort i EU’s Official Journal, men vil blive publiceret på kommissionens hjemmeside på et tidspunkt.

  ECF har bidraget til, at vejledningen inkluderer en definition af ”Soluble” kaffe (EU direktiv 199/4/EC). Ligeledes har man fået præciseret at begrænsningstiltag ikke gælder under bilag II, del A for mikroristere med mindre end 10 ansatte og kr. 2 mio Euro i omsætning eller mindre.

  Ligeledes er det blevet klarlagt, under kapitel c, at et såkaldt risk-assesment kun skal varetages, såfremt det skønnes nødvendigt. I tidligere udkast skulle et sådan assesment altid foretages.

  FDEs såkaldte ”Toolbox” er forsinket, og afventer godkendes fra kommissionen.

  B)      Iprodione

  Emnet er omtalt i punkt 7 i referatet, og er taget op i anledningen af at kommissionen vil sænke maksimalgrænseværdien fra dette stof ”limit of determination” til 0,01 mg/kg. Der bliver ingen overgangsperiode og iværksættelsen sker fra september 2019.

  EFC konkluderer, at der ikke er forefundet signifikant indhold af iprodione i råkaffe, der skulle give problemer i relation til grænsen.

  C)      Plastik

  Der refereres til referatets punkt 9, hvori der, jf. tidligere orientering, refereres til at der ikke indeholdes en reference til ”coffee pods”.

  D)      Dato for næste møde

  Næste møde finder sted i Bruxelles 27. marts 2019

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter