• Log ud

 • Cirkulære 49 2018

  Cirkulære 49 (26. oktober 2018) (Genfremsendt 1. november 2018 med korrigerede bilag)

  Fødevareinformation til forbrugere

  I fortsættelse af vor cirkulære nr. 43 og 45 orienterer vi hermed om ovennævnte emne ved fremsendelse af ECF 18TECH51 bilagt Food Drik Europe’s udkast til vejledningsdokument om gennemførelse af forordning vedrørende artikel 26 (3) i forordning 1169/2011.

  EU Kommissionen arbejder med et Q&A dokument, som man stiler efter færdiggørelsen af i november 2019 med henblik på gennemførelse af reglerne pr. 1. april 2020.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter