• Log ud

 • Cirkulære 47 2018

  Cirkulære 47 (18. oktober 2018)                                                   

  Databaseaftale – ECF

  Vedlagt fremsendes ECF 18TECH49 bilagt udkast til samarbejdsaftale med dr. Schipp angående håndtering af databaseoplysninger med henblik på opbygning af en database vedrørende Furan og Methyl Furan.

  Aftalen adresserer i punkt 6, spørgsmål om fortrolighed vedrørende virksomhedernes indrapportering af data. Jeg har ikke kommentarer til udkastet. Såfremt der måtte være kommentarer fra medlemmerne, hører vi gerne nærmere herom, således at de kan viderebringes til ECF inden 1. november 2018.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter